Välkommen till Föreningen Fryst och Kyld Mat


FÖRENINGEN FRYST OCH KYLD MAT KOMMER ATT UPPHÖRA INOM KORT. ETT AKTIVT ARBETA I SYFTE ATT ALLOKERA OCH CENTRERA RESURSER OCH KOMPETENSER INOM BRANCHEN HAR RESULTERAT I ATT VI TRANSFERERA ANSVAR OCH RESURSER TILL FÖLJANDE AKTÖRER;
 
RÅDET FÖR VARUFLÖDE OCH KVALITÉ –
KOMMER ATT HANTERAS AV SVENSK DAGLIGVARUHANDEL
 08-762 78 50, Ylva Heivert,   ylva.heivert@svenskdagligvaruhandel.se
 
FISK OCH SKALDJURSRÅDET –
BLIR EN EGEN FÖRENING UNDER NAMNET
FÖRENINGEN FISK OCH SKALDJURSRÅDET
070-660 59 80 , Fredrik Strömblad, fredrik@fiskochskaldjursradet.se


NYA TIDER KRÄVER ANPASSNING OCH FOKUSERING – VÅR AMBITION ÄR ATT FORTSATT DRIVA PROCESSER FÖR BÄTTRE KVALITE I ALLA LED OCH FÖR BÄSTA RESULTAT. DÄRFÖR ENAS VI TILLSAMMANS INOM LIVSMEDELSSVERIGE FÖR ATT HÖRAS BÄTTRE.
HAR DU FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA PER BOSTRÖM, ORDFÖRANDE FFKM
MOBILNUMMER 0708-293 644