Välkommen till Föreningen Fryst och Kyld Mat

Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM) är en intresseorganisation och ett kompetenscenter som arbetar med att få alla i värdekedjan, från leverantören till butiken, att uppnå en obruten kyl- och fryskedja för att mesta möjliga av ursprungskvaliteten bibehålls, matsäkerheten upprätthålls med minsta möjliga matsvinn, där medlemmarna kommer både från leverantörer, transportörer och handeln.