Branschriktlinjer och handböcker

Föreningen Fryst och Kyld Mat har skapat ett antal branschriktlinjer för branschen.

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Många krav i EG-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men samtidigt blir det svårare att veta hur man på bästa sätt uppnår lagstiftningens krav.

I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Nationella branschriktlinjer har bedömts av Livsmedelsverket.

De branschriktlinjer vi tagit fram är;
Branschriktlinjer för Rätt Temperatur vid Lagring och Transport (NY REVIDERAD UPPLAGA - tidigare namn Branschriktlinjer för Temperaturdisciplin)
Branschriktlinjer  för den svenska marknaden FISK & SKALDJUR
Branschriktlinjer för viktangivelse och mätning av sillvikt i inläggningar


Dessutom har vi tillsammans med Fiskbranschens Riksförbund tagit fram en märkningshandbok;
Märkningshandbok för Fisk & Skaldjursprodukter