Hur vi jobbar

Det övergripande arbetet leds av en styrelse och de aktuella frågorna behandlas i tre olika råd; Rådet för Varuflöde och Kvalitet, Foodservicerådet och Fisk & Skaldjursrådet;

Rådet för Varuflöde och Kvalitet (RVK) arbetar för att uppnå en obruten kyl- och fryskedja från tillverkare till butik/restaurang för både kylda och frysta livsmedel. Rådet ansvarar för branschriktlinjerna för hur man ska transportera och lagra frysta och kylda produkter för att uppnå en obruten kyl- och fryskedja. Branschriktlinjerna ligger till grund för nästan alla avtal mellan de olika leden i värdekedjan. Föreningen vill också ta initiativ till en gemensam webbutbildning tillsammans med branschens övriga parter kring hanteringen av kylda och frysta produkter och synkronisera forskningen för att få ut mesta möjliga effektivitet av de forskningspengar som beviljas branschen.

Foodservicerådet arbetar med aktuella frågor för restaurang- och storhushållssektorn.För den frysta sidan tar föreningen fram statistik över utvecklingen av olika produktkategorier av fryst. Här finns det unik statistik från mitten av 70-talet. Foodservicerådet var en av de som tidigt drev frågan kring svinn och har bland annat gett ut en bok om hur man kan minska svinnet – ”Vinn utan svinn”.

Fisk- & Skaldjursrådet, som redan idag är Sveriges största organisation för fisk och skaldjur, har 22 medlemmar med en unik sammansättning av samtliga aktörer i värdekedjan. Rådet har tagit fram en mätmetod för hur man mäter avglasering, branschriktlinjer för fisk och skaldjur och regler för hur man mäter vikt och anger jämförpris för sill i värdekedjan. Dessutom pågår ett projekt om att ta fram en utökad statistik för fisk och skaldjur genom att alla rapporterar in försålda kvantiteter.