Statistik för djupfryst

Varje halvår presenterar vi en utförlig statistik kring djupfryst och dess utveckling på Retail  tillgänglig för alla medlemmar. För de som deltar i att rapportera in volymerna för Foodservice får en liknanade rapport varje halvår.

Du som medlem kan logga in på fliken MEDLEMSINFORMATION och få färsk statistik för helåret 2015 Djupfryst Retail. Lösenord får du som medlem genom att kontakta kansliet fredrik@frystochkyldmat.se.