Vår Vision

Vår vision är att skapa Sveriges kunskaps- och kompetenscenter för fryst och kyld mat, där alla i värdekedjan är välkomna som medlemmar.

Visionen är att vi gemensamt, för hela värdekedjan ska kunna lösa konkurrensneutrala frågor vid samma bord för att uppnå ett effektivare varuflöde av livsmedel som når konsumenten med bästa möjliga kvalitet genom minsta möjliga svinn.