Varför skall man vara medlem?

Du får genom medlemskap;

  • Tillgång till kansliets kunskap kring de frågor som föreningen arbetar med
  • Möjlighet att delta i FFKMs olika råds arbete där det konkreta föreningsarbetet styr och utförs av medlemsföretagen–   Foodservicerådet, Rådet för Varuflöde & Kvalitet, Retailrådet och Fisk & Skaldjursrådet.
  • Delta och/eller lämna synpunkter på utvecklandet av branschriktlinjer som FFKM tar fram
  • Nyhetsbrevet som går till alla intressenter i värdekedjan och berättar om vad som sker ur ett kylt/fryst perspektiv
  • Interninfo  om viktiga frågor på både hemmaplan och EU
  • Information om frågor på EU nivå vad gäller kyld mat genom FFKMs medlemskap i European Chilled Food Federation
  • Utbildningar som gäller obruten kyl- och fryskedja för dina medarbetare
  • Möjlighet att delta i olika projekt som FFKM genomför som särprojekt för intressenter; mätningsmetod för galcering, bok   om matsvinnet ”Vinn utan Svinn”, Lönsammare Krog mm.
  • Nätverk med andra medlemmar
  • Statistik för fryst inom foodservice och retail halvårsvis, statistik för fisk & skaldjur foodservice